โรงพยาบาลศรีสะเกษ

ศึกษาความเป็นไปได้  คอมมูนิตี้มอลและ โรงพยาบาลเอกชน 80 เตียง  ศรีสะเกษ
LOCATION :  อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
AREA :  -
BUDJET :  -
YEAR :  2011