ออกแบบต่อเติมและปรับปรุงโรงงานพร้อมอาคาร P.T FOOD FACTORY AND OFFICE

LOCATION :  50/26-28 ซอย สะพานปลา ถนนเจริญกรุง แขวงนาวา เขตสาธร กรุงเทพมหานคร 10120
AREA :  4,860  M2
BUDJET :  1,250,000 บาท
YEAR :  2010