บ้านเชิงดอย

LOCATION :  อำเภอ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
AREA :  240  M2
BUDJET :  5,500,000 บาท
YEAR :  2009