ออฟฟิศแสงธนา

LOCATION :  ซอยวัดคู้บอน 27 กรุงเทพมหานคร
AREA :  580  M2
BUDJET :  9,000,000  บาท
YEAR :  2008