บ้านแสงธนา

LOCATION :  ซอยวัดคู้บอน 27 กรุงเทพมหานคร
AREA :  750  M2
BUDJET :  20,000,000  บาท
YEAR :  2008